Podmínky zapůjčení

 
 
 
 
Při zapůjčení je potřeba předložit 2 doklady totožnosti. /OP, řidičský průkaz a pod./ Zapíšeme si adresu, tel.číslo.

Vypůjčené věci se hradí při odběru dle stanoveného ceníku.

Doba nájmu je závazná, při překročení nájemné doby hradí nájemce pokutu ve výši 10% za každý den z prodlení.

Při předčasném vrácení nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení půjčovného.

Pokud zákazník vrátí vypůjčené věci zničené, z důvodu nesprávného používání, jízda po sypané silnici, po kamenech, náklady na opravu mu budou účtovány dle platného ceníku.

Sportovní materiál je nutno vrátit očištěný od sněhu a hrubých nečistot.
 
 
 
 
Další informace na tel: 733 551 157.